İsmailağa Cemaati
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

EVLADA NASİHAT

 

Bismillahirrahmanirrahim

 
    Bu makale büyük oğlumun bana

'Babacıgım Herkese Şiir Yazıyorsun,Bende Bir Şiir İstiyorum'

demesi üzerine kaleme alınmış bir makaledir.

       Efendi hazretlerimiz (ks) buyuruyorki ;

Dünya çok tehlikeli bir yer malesef bizde içerisindeyiz.   
      

Oğlum insanları cehenneme sevketmek için çaba sarfeden iblisin arkadaşı
  olan nefsin islahı ve bu iki dostun dostluğunun bozulup, nefsin emmarelik'den
  mutmeinliğe yükselmesi için zikirle beraber nasihat de lazımdır. Aslında

                Nasihatım kendime bir başkasına değil
                Ey benim zalim nefsim haydi saygıyla eğil.AHÇ.
                                                         

    Peygamber Efendimiz (sav) buyurduki;

Ey Rabbim beni nefsim (in elin)e göz açıp
            kapayıncaya kadar (bile) bırakma (sonra) beni helak eder.
 

    Enbiya'nın hayatına baktığımızda şunlar çarpıyor gözümüze; Adem (as) 300
  küsur yıl (Rabbena zalemna enfüsena...Araf suresi 23) Ya Rabbi biz nefislerimize
  zulmettik. eğer bizi bağışlamazsan ve bize acımazsan elbette zarar ve ziyan eden-
  lerden oluruz. dedi.
  

Yunus (as) balığın karnında 40 gün (...İnni küntü minezzalimin. Enbiya suresi 87)
  Ben zalimlerden oldum dedi. Yusuf (as) (Vema überriu nefsi...Yusuf suresi 53) Ben
  nefsimi temize çıkaramam diyerek nefsini tezkiye etmedi (temizlemedi.)  

    Bütün bunlardan anlıyoruzki Peygamberlerin bile istiğfar ile yaşadığı bir dünya-
  da yaşıyoruz malesef. öyleyse sende sakın istiğfar'ı terketme. nefsini temize çı-
  karma. Kendi kusurlarını görki başkalarının hatalarını araştırmaya vaktin kalmasın.
 
    Dünya Ahiret'in kazanıldığı yer olması hasebiyle

kıymetli fakat dertleri,ızdırablar'ı, sıkıntılar'ı, zulmü ve zalimler'i sebebiylede

bir o kadar tehlikeli bir  yerdir.

Efendi Hazretlerimiz (ks)
    Dünya'ya meyletmek öyle bir hastalıkdırki o hastalığın ilacı yoktur.
                                                           


                   Bel'am ibn-i baura ve salebe bunun şahididir.   

    Oğlum vefakarlığın büyük bir meziyyet olduğunu bil ama etrafının vefasızlarla
  dolu olduğunu unutma. Seni öven insanların birgün sana sövebileceğini aklından çı-
  karma. Kendi sözlerine kıymet verdiğin kadar babanın sözlerinede değer ver.Günah-
  lar'ın ve zevkler'in geçici, fakat sebeb olduğu belalar'ın vicdanlarda kalıcı ol-
  duğunu bil. Gülmek istiyorsan tebessüm et.

Mahşer'i hatırlaki kulluk edesin.

Sen  hafızsın aslına dönmek zorundasın.Büyüklerine karşı saygılı ol.

    Adem (as) Cennet den çıkarılırken vatanı olan Cennet'e ıslak gözlerle dönüp bak-
  mıştı tıpkı Rasulullah'ın (sav) vatanından hicret ederken Mekke'ye dönüp baktığı
  gibi. Bunları düşün ve Vatan sahibi olmanın büyük bir nimet olduğunu bil.

    Din ve Vatan düşmanları ile oturma. asil ol.
                       Merkebler le dolaşan atlar asil olamazlar.
        Oğlum mümin olarak yaşa ve müslüman olarak öl. Vesselam.

     EVLADA NASİHAT

      Gençliğine bakıp sakın aldanma
    Eller seni över öğünme oğlum
      Gençliğin elinde kalacak sanma
       Eller sana söver dövünme oğlum


      Girmek istiyorsan insan gözüne
      Dikkatli ol lisanınla özüne
          Değer ver babanın her bir sözüne
         Kendi sözlerinle övünme oğlum

      Uzak dur beladan işle sevab'ı
      Vazgeç günahlardan düşün hesab'ı
       Vazgeçmezsen bulacaksın kesad'ı
    Geçici zevklerle sevinme oğlum

      Sadece tebessüm olsun gülüşün
      Ölümü, Kabiri, Mahşeri, düşün
       Ubudiyyet olsun hakiki işin
      Başka mesleklerde gezinme oğlum

      Sevgin olsun yaşadığın Vatan'a
      Saygın olsun büyüğüne atana
      Dinin ile Vatanın'ı satan'a
      Sakın kıymet verip aldanma oğlum.


                                                                          
                Ali Haydar Çetintürk                                                                                                                                                             

 

 

         NOT : Makalelerden Alıntı Yapıldıgı Taktirde !  www.ismailagacemaati.com Adres Gösterebilirsiniz.

Yorum Yazın

İgili Makaleler

  • BÜYÜKLERDEN NASİHAT
    BİSMİLLAHİRRAMANİRRAHİMBüyüklerin Kelamı büyük olur. En Büyük kelam Allahu (c.c) Kelamıdır.S...
  • MAL VE FİTNE
    Bismillahirahmanirahim Allahu teala (cc) teğabün süresinin 15. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Mallarınız ve &Cce...
  • ADEM (A.S) VE İBLİS
    BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ...İnsan çok mücadelecidir. (Keyf Suresi 54) Bu ayeti kerimenin mucibince mahşerde ke...
RSS